Người Dọn Dẹp Chiến Trường

Tóm tắt

Các cuộc chiến của Hero và Villain luôn xảy ra trong cuốc sống của chúng ta. Và có một nhóm được gọi là Shadow luôn xử lý các vụ mà Hero và Villain đã gây ra...

Danh sách chương

LikePAGEđể ủng hộ DichTruyen nhé

Bình luận

Bình luận Facebook

dichtruyentop.com

Web đọc truyện tranh online

Facebook: