NHÓM DỊCH:
Hoa Tử Linh Đăng
4 truyện
Last updated: 03/07/2020
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Nhóm dịch lập từ 2019, hiện đang thầu hơn chục bộ truyện Hàn, Nhật và Trung. Mong mọi người ủng hộ.