NHÓM DỊCH:
Kẹo Bơ Đường Group
3 truyện
Last updated: 06/11/2020
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Nơi hương thơm của những viên kẹo ngọt mang tên Ngôn Tình được lan toả khắp mọi chốn.