NHÓM DỊCH:
Minh Nguyệt Cung
1 truyện
Last updated: 23/09/2020
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Minh Nguyệt Cung là nhóm mới chuyên về manhua thể loại huyền nhuyễn, tu tiên, xuyên không, dị giới. Hiện đang dịch solo không chuyên nghiệp lắm nhưng thích dịch truyện nào thì dịch : ).