NHÓM DỊCH:
Phốt pho team
1 truyện
Last updated: 12/07/2020
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Team được thành lập vào ngày 1/8/2019. Team chuyên việt hoá các thể loại xuyên không, trùng sinh, cổ trang, ngôn tình.