THỂ LOẠI:
Psychological
711 truyện
Last updated: 20/09/2021
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Thể loại liên quan đến những vấn đề về tâm lý của nhân vật ( tâm thần bất ổn, điên cuồng ...)
';