THỂ LOẠI:
Soft Yaoi
123 truyện
Last updated: 22/10/2021
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Boy x Boy. Nặng hơn Shounen Ai tí.
';