Hoa Phi Hoa
Trạng tháiĐang tiến hành
Nhóm dịchĐang Cập Nhật
Lượt xem256
Theo dõi1
Mạch truyện là kế hoạch do Hoàng Đế tạo dựng nên (Hiểu chết liền…). Đây là một câu ...... chuyện được phát triển dựa theo quá trình: ức hiếp và bị ức hiếp. Bối cảnh của “Hoa Phi Hoa” hoàn toàn là hư cấu, bởi vậy bất luận trong truyện xảy ra điều gì… Xem phần 2 tại đây Xem thêm

Tập
Cập nhật
Lượt xem
14/02/20
19
14/02/20
16
14/02/20
4
14/02/20
3
14/02/20
4
14/02/20
4
14/02/20
3
14/02/20
4
14/02/20
4
14/02/20
10
14/02/20
7
14/02/20
7
14/02/20
9
14/02/20
8
14/02/20
7
14/02/20
8
14/02/20
8
14/02/20
8
14/02/20
5
14/02/20
8
14/02/20
7
14/02/20
7
14/02/20
7
14/02/20
7
14/02/20
9
14/02/20
8
14/02/20
9
14/02/20
11
14/02/20
10
14/02/20
19
14/02/20
16
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!