Dosa
Trạng tháiĐang tiến hành
Nhóm dịchĐang Cập Nhật
Lượt xem218
Theo dõi0
Ở thế giới mà con người và quỉ cùng chung sống, vị vua hung tàn cai trị cả ...... người và quái. Họ tham gia vào những cuộc chiến, giải phóng họ ra từ sự áp bức của tên vua độc ác Xem thêm

Tập
Cập nhật
Lượt xem
13/02/20
18
13/02/20
3
13/02/20
3
13/02/20
5
13/02/20
3
13/02/20
12
13/02/20
4
13/02/20
14
13/02/20
4
13/02/20
3
13/02/20
3
13/02/20
4
13/02/20
2
13/02/20
4
13/02/20
20
13/02/20
2
13/02/20
1
13/02/20
2
13/02/20
3
13/02/20
13
13/02/20
2
13/02/20
2
13/02/20
1
13/02/20
5
13/02/20
1
13/02/20
2
13/02/20
1
13/02/20
1
13/02/20
3
13/02/20
3
13/02/20
2
13/02/20
2
13/02/20
5
13/02/20
3
13/02/20
13
13/02/20
8
13/02/20
13
13/02/20
12
13/02/20
12
13/02/20
32
13/02/20
15
13/02/20
17
13/02/20
17
13/02/20
20
13/02/20
19
13/02/20
18
13/02/20
15
13/02/20
19
13/02/20
22
13/02/20
14
13/02/20
19
13/02/20
21
13/02/20
14
13/02/20
19
13/02/20
17
13/02/20
17
13/02/20
20
13/02/20
18
13/02/20
23
13/02/20
19
13/02/20
17
13/02/20
22
13/02/20
22
13/02/20
20
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!